Missatges secrets - Índex

 

Agraïments.

 

Presentació.

 

Índex d’abreviatures

 

 

 

1. Criptologia Clàssica. Definicions i mètodes.

1

2. El naixement de la criptologia. Els primers segles.

13

3. La primera guerra mundial i el període entre guerres.

79

4. La criptografia mecànica, la guerra d’Espanya i la mundial.

97

5. La criptologia en l’era dels ordinadors.

175

6. Anecdotari.

217

 

 

Apèndix I. Les regles de Cicco Simonetta.

231

Apèndix II. Claus utilitzades en el sector nacionalista en la Guerra Civil Espanyola.

 

235

Apèndix III. Criptologia moderna.

239

Apèndix IV. Teoria Matemàtica de la informació.

265

Apèndix V. Teoria de la complexitat computacional.

271

 

 

Bibliografia

275

 

Disponible en: Missatges Secrets

Publicado por: Editorial Mediterrània Eivissa.